14 lipca 2019

Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Voucher – Prasowalnia”

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Promocji „Voucher – Prasowalnia” określa warunki i zasady 
skorzystania przez Klienta z Promocji „Voucher – Prasowalnia”, zwanej 
dalej Promocją.
 2. Promocja organizowana jest przez Prasowalnię Magiczne Żelazko 
Urszula Gembołyś, z siedzibą w Libiążu, przy ulicy Cegielnianej 1, 
32-590 Libiąż, NIP: 6281002955, REGON: 121851170, zwaną dalej 
Prasowalnią
 3. Prasowalnia świadczy usługi objęte Promocją na warunkach i zasadach 
określonych w Regulaminie Promocji.
§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
 1. Z Promocji może skorzystać Klient Prasowalni, który spełni 
następujące warunki:
 a. posiada voucher promocyjny: „Voucher – Prasowalnia”, wydany przez 
Prasowalnię
 b. voucher promocyjny można wykorzystać na postawie pieczątek, które 
przybitych przez Prasowalnię, na zasadach opisanych poniżej
§ 3. Zasady skorzystania z Promocji
 1. Promocja dotyczy wyłącznie usług prasowania świadczonych przez 
Prasowalnię.
 2. Prasowalnia przybija pieczątkę każdorazowo po opłaceniu usługi 
prasowania świadczonej przez Prasowalnię, ale nie częściej niż raz 
dziennie i przy płatności za kwotę nie mniejszą niż 10 zł
 2. „Voucher – Prasowalnia” stanowi podstawę do skorzystania z promocji,
na podstawie przybitych przez Prasowalnię pieczątek:
 a. 5 kolejnych pieczątek na voucherze uprawnia do 5% rabatu na usługi 
prasowania świadczonych przez Prasowalnię
 b. 10 kolejnych pieczątek na voucherze uprawnia do 10% rabatu na usługi
prasowania świadczonych przez Prasowalnię
 c. 15 kolejnych pieczątek na voucherze uprawnia do skorzystania gratis 
z usługi prasowania świadczonej przez Prasowalnię. Wartość usługi nie 
może przekroczyć 80 zł
 3. Akcja promocyjna trwa do odwołania.
 4. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami 
i ofertami specjalnymi.
 5. Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony przez 
Prasowalnię w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w 
momencie ich opublikowania na stronie internetowej.
 6. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu. 

REGULAMIN PROMOCJI „BON 20 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Promocji „BON 20 zł” określa warunki i zasady skorzystania
przez Klienta z Promocji „BON 20 zł”, zwanej dalej Promocją.
 2. Promocja organizowana jest przez Prasowalnię Magiczne Żelazko 
Urszula Gembołyś, z siedzibą w Libiążu, przy ulicy Cegielnianej 1, 
32-590 Libiąż, NIP: 6281002955, REGON: 121851170, zwaną dalej 
Prasowalnią
 3. Prasowalnia świadczy usługi objęte Promocją na warunkach i zasadach 
określonych w Regulaminie Promocji.
§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
 1. Z Promocji może skorzystać Klient Prasowalni, który spełni 
następujące warunki:
 a. posiada BON promocyjny: „BON na prasowanie 20 zł”, wydany przez 
Prasowalnię.
§ 3. Zasady skorzystania z Promocji
 1. Promocja dotyczy wyłącznie usług prasowania świadczonych przez 
Prasowalnię.
 2. „BON na prasowanie 20 zł” stanowi równowartość kwoty 20 zł, która 
może zostać wykorzystana na usługi prasowania świadczone przez 
Prasowalnię
 3. Data ważności bonu określona jest na bonie, po jej upływie bony 
tracą ważność
 4. „BON na prasowanie 20 zł” nie może zostać wymieniony na gotówkę
 5. Klient jednorazowo może wykorzystać tylko jeden „BON na prasowanie 20 zł”
 6. Akcja promocyjna trwa do odwołania.
 7. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami 
i ofertami specjalnymi.
 8. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez 
Prasowalnię w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w 
momencie ich opublikowania na stronie internetowej.
 9. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu. 

REGULAMIN PROMOCJI „Bon na Black Friday”

§ 1. Postanowienia ogólne 
 1.  Regulamin Promocji „Bon na Black Friday” określa warunki i zasady
skorzystania przez Klienta z Promocji „Bon na Black Friday”, zwanej
dalej Promocją.
 2.  Promocja organizowana jest przez Prasowalnię Magiczne Żelazko
 Urszula Gembołyś, z siedzibą w Libiążu, przy ulicy Cegielnianej 1,
 32-590 Libiąż, NIP: 6281002955, REGON: 121851170, zwaną dalej
 Prasowalnią.
 3.  Prasowalnia świadczy usługi objęte Promocją na warunkach i zasadach 
 określonych w Regulaminie Promocji.
§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
 1.  Z Promocji może skorzystać Klient Prasowalni, który spełni
 następujące warunki:
 a.  Posiada bon promocyjny „BON na prasowanie 20 zł”, wydany przez
Prasowalnie.
 b.  Zakupił bon promocyjny „BON na prasowanie 20 zł” w dniach 27-29
listopada w cenie 10 PLN
§ 3. Zasady skorzystania z Promocji
 1.  Promocja dotyczy wyłącznie usług prasowania świadczonych przez
 Prasowalnię.
 2.  Promocja trwa od 27 do 29 listopada.
 3.  „BON na prasowanie 20 zł” stanowi równowartość kwoty 20 zł, która
 może zostać wykorzystana na usługi prasowania świadczone przez
 Prasowalnię.
 4.  Bon promocyjny można zakupić w dniach 27-29 listopada. Data
ważności bonu upływa po okresie dwóch miesięcy (do 31 stycznia 2020).
 5. „BON na prasowanie 20 zł” nie może zostać wymieniony na gotówkę.
 6. „BON na prasowanie 20 zł” musi zostać wykorzystany jednorazowo,
Prasowalnia nie wydaje reszty w gotówce, ani nie dzieli bonu na kilka
usług.
 7. Klient może zakupić maksymalnie 2 bony objęte promocją.
 8. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami
 i ofertami specjalnymi.
 9. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez
 Prasowalnię w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w
 momencie ich opublikowania na stronie internetowej.
 10. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu.