14 lipca 2019

Regulamin prasowalni

 1. Prasowalnia Magiczne Żelazko Urszula Gembołyś z siedzibą w Libiążu, 
ul. Cegielniana 1, zwana dalej Prasowalnią oferuję usługę prasowania 
ubrań i bielizny użytkowej również z dowozem i odbiorem.
 2. Skorzystanie z usług Prasowalni oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Prasowalnia zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zamówienia.
 4. Prasowalnia przyjmuje tylko czyste, wyprane rzeczy
 5. O wszelkich uszkodzeniach garderoby, w tym dziury, plamy należy 
informować przy składaniu zamówienia. Informacje te nie będą 
uwzględniane przy późniejszych reklamacjach
 6. Za odzież oraz pozostałe rzeczy bez oznakowania producenta, 
Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 
kieszeniach oraz/lub wśród przekazanej do wyprasowania bielizny i 
odzieży użytkowej.
 8. Prasowalnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji 
zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności losowych, 
uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego 
zamówienia – o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomi Klienta
 9. W przypadku zniszczenia / zagubienia przekazanej do wyprasowania 
odzieży, Prasowalnia zwróci Klientowi równowartość ceny odzieży, jednak 
nieprzekraczającą 10-krotnej ceny za wykonaną usługę.
 10. Płatność za usługi odbywa się po zrealizowaniu zamówienia tj. przy 
odbiorze. Akceptowana jest wyłącznie płatność gotówką
 11. Sprawdzenia jakości wykonanej usługi należy dokonać podczas odbioru 
odzieży i bezzwłocznie zgłosić wszelkie uwagi. Ewentualne reklamacje 
mogą być zgłoszone ustnie i/lub w razie potrzeby pisemnie, lub poprzez 
e-mail: prasowalnia@magicznezelazko.pl.
 12. O rozpatrzeniu wszelkich uwag Prasowalnia poinformujemy najszybciej 
jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od 
zgłoszenia.