15 czerwca 2019

Prasowanie koszul

Prasowanie przy użyciu specjalistycznego robota do parsowania i suszenia koszul.